TAALOPLEIDINGEN: KWALITEIT EN RESULTATEN

Met zijn taalopleidingen Italiaans, Engels, Duits, Frans en Spaans heeft Yellow Hub ervoor gekozen om zich te richten op kwaliteit en resultaten met op maat gemaakte oplossingen, geavanceerde inhoud en een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding.

Yellow Hub voert de analyse uit van de initiële behoeften. Op basis van uw antwoorden kunnen we een reeks trainingsactiviteiten voorstellen die, naast de normale taalcursus in de klas, een telefooncursus met de VS, een workshop of een intensieve taalcursus in het buitenland kunnen omvatten.

EEN PLATFORM: MODERN, EENVOUDIG, NUTTIG

Het is voor Yellow Hub fundamenteel om een vertrouwensrelatie op grond van transparantie te onderhouden met betrekking tot de individuele en zakelijke taalopleidingen die het bedrijf voor u organiseert.

We hebben een online platform om van dichtbij het opleidingstraject van onze cliënten en hun taalvaardigheid te kunnen volgen. Via het platform kunnen wij online de vorderingen van alle nationale en internationale reeds ingeschreven en actieve cursisten zien.

Vooral onze pakketten telefoonlessen Engels met in de VS gevestigde docenten zijn zeer populair. Veel praktijkoefening en geen extra telefoonkosten!

ZAKELIJKE TAALOPLEIDINGEN: GESPECIALISEERD IN CORPORATE TRAINING

Ook voor de zakelijke taalopleidingen in Milaan en Brussel richt Yellow Hub zich op specialisatie.
De doelstellingen van de cursus worden met de HR-manager van de cliënt overlegd om de kwaliteit van de internationale communicatie van het personeel te waarborgen. De cursussen houden rekening met de specifieke kenmerken en met de agenda van elk bedrijfsprofiel.

INTERNATIONALE BEDRIJFSCOMMUNICATIE

Het opleidingstraject dat door Yellow Hub wordt voorgesteld, houdt rekening met de taalbehoeften van de verschillende rollen en professionele profielen, van de CEO tot de werknemers op alle niveaus. Na een onderzoek naar de afzonderlijke opleidingsbehoeften, zijn wij in staat een individueel traject voor taalverbetering voor te stellen, dat rekening houdt met de prioriteiten van de cliënt op het gebied van de taalvaardigheid van zijn personeel.

TAALTRAJECTEN VOOR BEDRIJVEN: MAXIMALE AANDACHT VOOR DE DEADLINES

De docenten van de zakelijke taalopleidingen van Yellow Hub weten hoe belangrijk de taalcommunicatie voor het imago en de activiteiten van de afzonderlijke persoon is. Ook zijn zij zich ervan bewust dat binnen de bedrijven de beschikbare tijd voor de opleiding van het personeel beperkt is en dat er dus in weinig tijd maximale resultaten moeten worden behaald.

Inzicht in de behoeften van het bedrijf met betrekking tot de taalvaardigheden van zijn personeel, het beschikbare budget, de termijn waarbinnen de resultaten behaald moeten worden: dit zijn de centrale punten van het opleidingstraject en de taalopleidingen voor bedrijven. We vertrekken vanuit het organiseren van schriftelijke en mondelinge tests om het kennisniveau van de cursisten te onderzoeken en eindigen met een eindbeoordeling van de bereikte vooruitgang.

De inhoud is gebaseerd op herkenbare situaties van het bedrijfsleven. De cursussen worden in de vestiging van de cliënt of in de lesruimtes van Yellow Hub in Milaan (tegenover het Centraal Station) of in Brussel gegeven.

De taalopleidingen voor bedrijven kunnen ook op andere plaatsen worden gehouden, met monitoring in real time vanuit Brussel of Milaan via het platform Online Register.

Zij omvatten:

Lessen in de klas – Face to Face

Telefoonlessen met uw leraar in de V.S. – Voice to Voice Coaching
Telefoonlessen met uw leraar in de V.S. – Videolessen
Workshop Business Communication
Gemengde cursussen – Face to Face + My Lab
Workshop – Developing People Internationally
Workshop story telling
Present yourself effectively

De ontmoeting met de zaakvoerder of de HR-manager vormt het vertrekpunt voor een taaldidactische dienst voor ondernemingen. Yellow Hub deinst niet terug voor zo’n uitdaging.

SCHRIJF UW DESK:

HEAD OF MARKETING & SALES

Martina Bertuzzi

Email

ZIJ GELOVEN IN ONS

US LERAREN

Alle docenten van het afstandsonderwijs zijn moedertaalsprekers en wonen in de Verenigde Staten. De videolessen met de VS behandelen specifieke onderwerpen in de werksfeer: het thema van iedere video wordt op voorhand per e-mail bekendgemaakt ter voorbereiding op de besproken sessie.

VIDEO & TELEFOONLESSEN

De video-telefoonlessen vallen onder de zakelijke taalopleidingen van Yellow Hub, bestemd voor managers en vrije beroepsbeoefenaars die flexibele lesuren vereisen. Voor het geval dat de individuele videoles op telkens wisselende uren en momenten wordt gepland, zal een andere trainer beschikbaar zijn.

De videolessen moeten binnen 6 maanden na aanvang van deze dienst plaatsvinden en kunnen tot 4 uur voor de geplande les afgezegd worden. De reservering gebeurt online op het platform waartoe u toegang krijgt met persoonlijke inloggegevens.

Dit zijn de belangrijkste kenmerken van de taalopleidingen op afstand via videolessen:

Minimaal 20 lessen
De duur van elke individuele videoles is 30 minuten.
De duur van elke videoles in groep (maximaal 3 deelnemers) is 60 minuten.
Het tijdslot en de dag zijn flexibel.

De videolessen worden in Amerikaans-Engels gehouden en tot stand gebracht in samenwerking met een partner van Yellow Hub in New York City.

Tijdens uw didactisch traject van het afstandsonderwijs, kunt u de situatie voortdurend volgen via het online platform dat is gewijd aan de cliënten My Courses. De ondersteuning van de docenten is constant: na de tiende les ontvangt u een verslag. U heeft een webcam en headset nodig voor een correct gebruik van het videolessysteem. De webcam en headset zijn niet in de offerte opgenomen.

SCHRIJF UW DESK:

HEAD OF MARKETING & SALES

Martina Bertuzzi

Email

TAALOPLEIDINGEN IN HET BUITENLAND

In het traject van de door Yellow Hub aangeboden zakelijke taalopleiding, is de taalopleiding in het buitenland een must. De verbetering van de taalvaardigheden gaat hand in hand met een studie van de gewoontes en gebruiken en culturele verschillen.

Dit is een onontbeerlijk aspect binnen de bedrijfswereld, omdat het het begrip in de relaties met collega’s en zakenpartners in het buitenland bevordert
.

INTENSIEVE CURSUSSEN IN HET BUITENLAND

Yellow Hub organiseert intensieve cursussen in het buitenland bij scholen die zijn geselecteerd op grond van hun specialisatie, betrouwbaarheid, geografische ligging en voorzieningen.

Deze intensieve taalopleidingen in het buitenland hebben verschillende voordelen:

Ons aanbod omvat de beste scholen wereldwijd
De prijs is dezelfde die u wordt aangeboden wanneer u rechtstreeks bij de school bespreekt
Al uw reserveringen kunnen via ONZE KANTOREN plaatsvinden
Uw cursus in het buitenland zal een perfecte aanvulling zijn op het opleidingstraject dat u met Yellow Hub volgt
Naar wens kan de reservering ook worden uitgebreid met een verblijf in een hotel of in logiesinstellingen

Vergeet niet dat u uw taalopleiding in het buitenland kunt monitoren en onder controle kunt houden: raadpleeg het platform My Courses en vul uw inloggegevens in.

Dankzij de steun van onze docenten kunt u een taal leren of uw taalniveau verbeteren terwijl u in het buitenland verblijft.

Kies voor ervaring en kwaliteit, kies voor Yellow Hub.

SCHRIJF UW DESK:

HEAD OF MARKETING & SALES

Martina Bertuzzi

Email

GEFINANCIERDE OPLEIDING

De redenen waarom de in het globaliseringsproces betrokken bedrijven zakelijke taalopleidingen nodig hebben, zijn veelvuldig, dringend en belangrijk voor het succes van het bedrijf.

Om bedrijven te ondersteunen in de financiële lasten die zij dragen voor taalopleidingen van hun personeel, zijn er nu speciale opleidingsfondsen beschikbaar, de zogenaamde “interprofessionele gemeenschappelijke fondsen”.

FONDSEN VOOR TAALOPLEIDINGEN

De fondsen vormen het nieuwe kanaal voor de financiering van voortdurende bijscholing in talen, gericht op de Italiaanse bedrijven. Bedrijven kunnen nu zonder extra kosten de vergoeding van 0,30% van bijdragen die al verplicht aan het INPS (het Italiaanse instituut voor Sociale zorg) worden betaald, voor de opleiding van hun werknemers bestemmen, door eenvoudigweg op het verklaringsformulier van UNIEMENS (dat maandelijks verplicht wordt opgesteld) de code te vermelden van het Interprofessioneel Gezamenlijk Fonds, dat het meest overeenstemt met de activiteiten van het bedrijf of als het meest geschikt wordt beschouwd.

Met zijn meer dan 15 jaar ervaring op het gebied van gefinancierde taalopleidingen kan Yellow Hub u zonder verdere kosten ondersteunen in alle activiteiten met betrekking tot de financieringsaanvraag tot en met het opstellen van het eindrapport.

De bedrijven kunnen kiezen uit een reeks door Italië erkende fondsen.

Ziehier de belangrijkste:

FONDIMPRESA, voor bedrijven uit iedere sector, van iedere omvang
FONDIRIGENTI, voor managers van bedrijven uit iedere sector, van iedere omvang
FOR.TE, voor bedrijven uit de tertiaire sector
FONDIR, voor managers van bedrijven uit de tertiaire sector, banken en verzekeringen
FONDO PROFESSIONI, voor vrije beroepsbeoefenaars
FON.TER, voor bedrijven uit de tertiaire sector
FBA, voor bedrijven uit het bank- en verzekeringswezen

Onze desk zal u alle details van ons voorstel voor gefinancierde taalopleiding helder en duidelijk uitleggen.

SCHRIJF UW DESK:

HEAD OF MARKETING & SALES

Martina Bertuzzi

Email

ONE TO ONE TAALOPLEIDINGEN IN MILAAN EN BRUSSEL

Een one to one taalopleiding van Yellow Hub houdt in dat u wordt begeleid door een “taaltrainer” en op een specifiek moment in uw professionele of interpersoonlijke activiteit een op maat gemaakte training ontvangt.

Voor aanvang van de cursus bestuderen wij uw doelstellingen (bijv. overplaatsing naar het buitenland, een zakelijke ontmoeting met een internationale partner, een sollicitatiegesprek in een buitenlandse taal) om uw opleiding te organiseren en de tijden en prioriteiten vast te stellen.

DE KEUZE VAN UW COACH

De volgende stap is de keuze van uw Language coach, die de beste methode en het meest geschikte materiaal samen met u en onze didactische directeur selecteert om in een vertrouwelijke en motiverende context samen aan de slag te gaan.

Met de docenten van de one to one taalopleidingen van Yellow Hub, verbetert u uw prestaties op het gebied van:

UITSPRAAK
Om terugkerende fouten als gevolg van verkeerd gebruik in de praktijk weg te werken.
VOCABULAIRE
Training in het gebruik van typische uitdrukkingen, formeel en informeel, van de zakelijke taal.
SCHRIJVEN
Om zonder grammaticale fouten duidelijke en bondige e-mails of verslagen te kunnen schrijven.
EXPRESSIE
Om doeltreffend te kunnen zijn. In een zakelijk gesprek is het doeltreffende gebruik van een vloeiende gemeenschappelijke taal doorslaggevend voor het opbouwen van vertrouwen.
TAALBEHEERSING
U wordt getraind om de taal vloeiend te spreken: een factor die persoonlijke voldoening en zelfvertrouwen geeft.

De kennis van de taal via onze individuele taalopleidingen in Brussel en Milaan wordt uw sterke punt waarmee u uw doelen bereikt.

Afgezien van de op maat gemaakte Face to Face training, kunt u tijdens de hele cursusperiode of na afloop hiervan “pakketten” telefoonlessen of videolessen met de VS toevoegen, of, waarom ook niet, een studieverblijf in het buitenland om uw taalopleiding af te ronden.

SCHRIJF UW DESK:

Federica Pescarollo

Course Coordinator
+39 02 679795205

Email