Quality Standards

ANCIS

ANCIS (de Italiaanse nationale vereniging voor de certificering en kwaliteit van dienstverlenende bedrijven) is de Italiaanse instantie die Yellow Hub heeft gekozen voor de certificering van zowel zijn vertaal- en tolkdiensten als die van de workflow van zijn processen. Yellow Hub is sinds 1996 door Ancis gecertificeerd voor zijn werkprocessen: UNI EN ISO 9001:2015, voor vertaaldiensten: ISO 17100 en voor tolkdiensten: UNI EN 10574

GEDRAGSCODE

Yellow Hub implementeert het organisatiemodel dat is opgenomen in het Italiaanse wetgevende decreet nr. 231/2001, kortweg Ex-231. Het gaat hier om een organisatie-, management- en controlemodel dat correctheid en transparantie garandeert van alle activiteiten van rechtspersonen op het gebied van thema’s als corruptie, fraude en in het bijzonder, relaties met de overheid. De gedragscode van Yellow Hub is gebaseerd op deze principes. Het is een gedragscode die getuigt van toewijding van alle personen in het bedrijf en van de verantwoordelijkheid van de leidinggevenden op deze gebieden. Het organisatiemodel Ex-231 van Yellow Hub is afgestemd op de procedures van UNI EN ISO 9001:2015 en is onderworpen aan een controlesysteem van het Toezichthoudend Orgaan (OdV).

TRINITY

Yellow Hub is een Trinity examencentrum (nr. 61840).

Het Trinity College London is een Britse certificeringsinstelling, gezeteld in Londen. Het is erkend door universiteiten, bedrijven en overheidsinstellingen in Italië en andere landen. Het is in Italië door het Ministerie van Onderwijs erkend als instelling die aan alle eisen voldoet voor de afgifte van geldige certificaten met betrekking tot de taalvaardigheid in een vreemde taal voor onderwijspersoneel (Decreet 07.03.2012, prot. 3889, aangepast door Regeerbesluit prot. 787 van 22.07.2015).