MEMBERSHIP

FEDERLINGUE

Federlingue is een Italiaanse vereniging waaraan bedrijven zijn aangesloten die taaldiensten zoals vertalingen, tolkdiensten en taalopleidingen aanbieden. Federlingue richt zich op de groei van bedrijven in de taalsector en de kwaliteitsverbetering van de diensten door middel van opleidingen, updates en implementatie van de ISO- en UNI-normen van de sector. Met dit doel in gedachten heeft Federlingue een gedragscode opgesteld voor de bedrijven in de sector. Deze is goedgekeurd en aangenomen door de Kamer van Koophandel van Milaan.

ELIA

Elia (Association of European Language Industries) is de Europese vereniging van ondernemingen die actief zijn op het gebied van taaldiensten. Het doel van de vereniging is om bij te dragen aan het ondernemingssucces van de leden door (netwerk)evenementen en opleidingsinitiatieven te organiseren, die vanuit Europees oogpunt interessant zijn voor de aangesloten bedrijven. Op deze manier ondersteunt zij de taaldienstensector in zijn geheel.