Cookies Policy

De site van Yellow Hub srl maakt gebruik van cookies om een gepersonaliseerde toegang te waarborgen en de navigatie van de gebruiker te verbeteren.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn tekstfragmenten die, wanneer de gebruiker een site bezoekt, door deze site naar de computer van de gebruiker worden gestuurd, waar zij worden opgeslagen, om naar dezelfde sites te worden doorgestuurd bij een volgend bezoek.
Cookies worden voor verschillende doeleinden gebruikt, hebben verschillende kenmerken, en kunnen zowel door de eigenaar van de site (Yellow Hub srl) als door derden worden gebruikt.
De cookies vereenvoudigen de navigatie van de gebruiker en zorgen voor beveiligde verbindingen.
Hieronder wordt informatie over de via deze site geïnstalleerde cookies verschaft, evenals aanwijzingen voor het beheer van de gebruikersvoorkeuren met betrekking tot cookies.

De door de site gebruikte cookies

De cookies bevatten geen enkele informatie waardoor de gebruiker persoonlijk kan worden geïdentificeerd.
De informatie die afkomstig is van de navigatie op de site en door de cookies wordt verzameld, kan door Yellow Hub srl voor het algemene beheer van de site worden gebruikt.

De cookies blokkeren

Met de meeste browsers kunnen cookies worden geblokkeerd of geaccepteerd.

De cookies verwijderen
De gebruiker kan op ieder moment de eerder op zijn computer opgeslagen cookies verwijderen.

Er wordt op gewezen dat het verwijderen of het blokkeren van de cookies de navigatie binnen de site kan beïnvloeden, en de werking hiervan kan beperken.